Beveiligingscurus Amsterdam

Werkgelegenheid voor beveiligers

Home  >>  Uncategorized  >>  Werkgelegenheid voor beveiligers

Werkgelegenheid voor beveiligers

On mei 18, 2018, Posted by , In Uncategorized, With No Comments

In de Nederlandse arbeidsmarkt is de werkgelegenheid in het laatste kwartaal van 2016 flink gestegen. Dat klinkt veelbelovend voor de beveilingsbranche. Toch ligt de situatie omtrent werkgelegenheid voor beveiligers iets ingewikkelder. Hierover verder meer, maar eerst een aantal jaarcijfers.

Het aantal banen is dus gegroeid. In vergelijking met de afgelopen vijf jaar is dat de grootste groei. Het aantal banen is met zo’n 53 duizend toegenomen. De vacatures stegen ook met 8 duizend en de hoeveelheid werklozen nam af met 29 duizend. Dat is wat het CBS over de werkgelegenheid op de arbeidsmarkt te melden heeft.

Ook de prognose voor 2018 (uit 2017 – 2018) van werk.nl is veelbelovend. Deze stellen het totale aantal vacatures zal stijgen naar één miljoen; dat de werkgelegenheid zal groeien met 367.000 banen naar zo’n 10,4 miljoen en dat de detailhandel, de zorg en welzijn en uitzendbureaus verantwoordelijk zullen zijn voor meer dan de heflt van de banengroei. Hierbij wordt er gekeken naar de absolute aantallen. De cijfers van werk.nl zijn afkomstig van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en de lokale gemeentes. De vraag is nu of de arbeidsmarkt voor de beveiligingsbranche ook is gestegen.

Werkgelegenheid gedaald voor beveiliging

Ondanks alle waargenomen en voorspelde stijgingen in Nederlandse arbeidsmarkt voor werkgelegenheid zijn het aantal banen in de beveiliging juist afgenomen. De oorzaak hiervan staat los van de algemene groei. De reden voor de vermindering in werk voor beveiligers ligt in de technologische ontwikkelingen.

Door digitalisering van de beveiligingsbranche is de behoefte aan menselijke beveiliging afgenomen. Veel taken worden overgenomen door beveiligingscamera’s. Daarnaast is de dienstverlening veranderd. Men kan nu bijvoorbeeld gebruik maken van het flexibelere ‘bewaking op afroep’ waardoor de behoefte aan continu aanwezige bewakers is gedaald. Toch is er nog groei mogelijk wat betreft de werkgelegenheid in de beveiligingsbranche.

Werk door vergrijzing

Het beveiligingswerk digitaliseert weliswaar in een rap tempo, maar er is op de lange termijn alsnog werk te vinden voor jonge beveiligers. Deze markt vergrijst namelijk ook bijzonder snel. De vraag naar jonge bewakers groeit daardoor namelijk wel. Een ander voordeel is dat het gemiddelde tarief in deze sector is gestegen. Verder zal er altijd wel werk te vinden zijn. De grootste werkgelegenheid voor beveiliging kan men vinden in de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol. Hier zal altijd werkgelegenheid in deze sector te vinden zijn. Zelf een link omtrent werkgelegenheid aanmelden? Bekijk de website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *